Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara

Nama Ir. Hermanto, M.Si., CSFA
NIP 196206041985031004/ 240001814
Pangkat Pembina Utama Muda/ IV. c
Unit Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Jabatan Kepala Perwakilan
Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Email hermanto@bpk.go.id