Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara

Nama : Marius Sirumapea S.E., M.Si., Ak.
NIP : 196602161997031002 – 240002786
Pangkat : Pembina Tk. I (IV/b)
Unit Organisasi : BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Jabatan : Kepala Perwakilan
Kantor : BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Email : marius.sirumapea@bpk.go.id