Kasubbag Sumber Daya Manusia

Andri Mardiansyah, S.E., M.M.

Nama Andri Mardiansyah
NIP 197703042002121001
030247596
Pangkat Pembina (IV/a)
Unit Organisasi Subbagian Sumber Daya Manusia
Jabatan Kepala Subbagian
Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Email Andri.Mardiansyah@bpk.go.id