Kepala Sekretariat Perwakilan

Nama : Taufikurrahman S.T., M.Si., CFE, PNT
NIP : 198108232007081001 – 240004758
Pangkat : Pembina (IV/a)
Unit Organisasi : Sekretariat Perwakilan
Jabatan : Kepala Sekretariat
Kantor : BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Email : taufikurrahman@bpk.go.id